Foredrag 12 jan 2018

D. 12. januar 2018 kl. 9.30 i den ”gamle præstegård”

Et overset problem især hos ældre: Ikke helende sår -foredrag v. professor, overlæge, dr. med. Finn Gottrup

Ikke helende sår er et væsentligt problem for sundhedssystemet. Undersøgelser har vist at helt op til 33 % af hospitalsindlagte patienter også har et sårproblem. Af den samlede befolkning er det estimeret, at 1-1½ % har et større ikke helende sår, og man regner med, at behandlingen koster 2 % – 4 % af hele det danske sundhedsbudget. I den ældre del af befolkningen stiger disse tal væsentligt, og når det forventes at den ældre del af befolkningen (over 65 år) vil stige fra 22 % i 2010 til 26 % i 2020 vil ikke helende sår blive et stigende problem i fremtiden. Bedre forebyggelse og behandling er derfor afgørende. Foredraget vil beskrive disse forhold, og hvad hver enkelt borger kan gøre for undgå eller finde behandling af et sårproblem.