Alteret

Oprindelig havde kirken et muret stenalter, men omkring 1590 anskaffedes alterbordspanelerne. Snitværket synes at være overgangsstilen mellem ung- og høj-renaissance. I forsidens fyldninger ses de oprindelige malerier af tre dyder: TEMPERA(N)TIA (mådehold), IUSTICIA (retfærd) og FORTITUDO (styrke). Stafferingen er istandsat 1907 af kunstmaler Ole Søndergaard, Roskilde.

Katolske sidealtre.

Kirken menes at have katolsk sidealtre. Det er tilmurede nicher i triumfvæggen og når man engang skal fremdrage dem, vil man måske finde kalkmalerier med kirkens skytshelgen bag prædike-stolen og på nordsiden et motiv med tilknytning til Jomfru Maria.


Altertavlen

Om kirkens ældste, gotiske altertavle ved vi ikke meget. De fleste tavler fra denne tid er forlængst gået til.

I 1818 forlangte synet, at den gamle altertavle (den gotiske) der stod ved kvindestolene skulle fjernes.

Her må den have stået henved 200 år.

I Kornerup kirke findes en sengegotisk altertavle. Den er trefløjet, i midterskabet står kirkens værnehelgen Apostlen Andreas med sit kors. I sideskabene de tolv apostle.

Gotiske altertavler findes eksempelvis i Tibirke-, Birkerød- og Hagested kirke ved Holbæk.

Den gotiske altertavle måtte vige pladsen på alteret emgamg i begyndelsen af 1600-tallet. Ifølge en præsteindberetning har kirken da fået en ny tavle. Den har antagelig været en senrenaissance- eller baroktavle, således som man stadig kan de i flere af landsdelens kirker.


Den havde følgende indskrift: Ao 1638 ER DENNE TAVLE STAFFERET PÅ KIRKENS BEKOSTNING, OG DA VAR LÆND S-MAND P Å ROSCHILDE¬GAARD VELBYRDIGE SIGVARDT URNE TIL RAARUP, HR. BI0RN ANDERSEN STUB SOGNEPRÆST.

Denne tavle blev sat på loftet i 1867, hvorfra den senere er forsvundet.

I 1867 fik kirken igen ny alterprydelse. Det er et maleri, Enkens søn fra Nain, malet af F.C.Lund. Maleriet kostede 400 rdl. Rammen er udført af snedker C.F.Oppenheuser i Roskilde for 100 rdl. Billedet var meget fint håndværk, men som kunstværk har maleren ikke formået at give det liv, derfor har mange gennem tiden ytret mishag ved billedet. Det har nu en blivende plads i tårnrummet.

Kirkens nuværende alterudsmykning er en firfløjet tavle med motiver af Jesu korsfæstelse. Tavlen blev indviet i påsken 2006 og er en gave fra maleren Erik Ring Hansen.


Alterstager

De to lysestager på alter¬bordet er af messing, i gotisk form, sikkert fra 1860-erne, da synet 1861 ønskede et par nye stager.

Alterskranken

På alle sider af stængerne er der indslået et enkelt mønster, afvekslende roset (karvesnitagtig) og bølgelinie. Det kan dateres til engang i 1700-tallet.

Altersølvet

Kalken har guldsmedemærket AN. Anders Nielsen var guldsmedemester i 1661, hans enke omtales 1676, hun boede i Skoboderne (ikke stedfæstet).

Kalken har sekspasformet lidt indskåret forplade og hulpro¬fileret standkant. Den har akantusløv og pundslet bund. Bægeret forstørredes i 1839. Glat disk uden stempler.

Sygekalk og -disk. (hjemmeberettelsessæt) . Det blev købt hos E. F. Dahl for 22 rdl. i 1839. I 1658 tog svenskerne den liden kalk og disk.