Dannebrog

Foredrag om kongeskibet ”Dannebrog – kongeskib i 80 år” v/ Tom Wismann

I Den Gamle Præstegård fredag d. 22.3.2019

Tom Wismann har siden 1996 haft 27 udgivelser om krigsskibe og gamle forter, og har nu begået en bog om ”Dannebrog”, hvor han fik dronningens tilladelse til at komme om bord for at fotografere i nogle dage, -dog var dronningens soveværelse ikke tilladt at betræde.

Derudover har Tom Wismann samlet mange gamle billeder fra det første kongeskib ”Dannebrog”, en hjuldamper, som blev taget i brug 1880. Meget af inventaret fra det gamle skib blev flyttet over i det nye ”Dannebrog” i 1932, efter den blev søsat fra B&W på Holmen.

Vi fik mange spændende og gode historier om ”Dannebrog” – mest om skibets indretning og funktion. 

Besætningen består af 55 personer, hvoraf de 38 er værnepligtige. Det er dronningens ønske, at der skal være menige ombord, da det bringer hende nærmere folket – i forlængelse af kongeskibets besøg i mange danske havnebyer.

Nyd billedserien på 100 fotos, som fotograf Boye Koch har videreformidlet til hjemmesiden.

/rm        Klik for at se store fotos